Pēdējais vakars VL rindās-tā top nodevība.


Diskusija VL biedru e-pastu apziņošanas tīklā bija paziņota kā tikai aicinātajiem dalībniekiem domāta. Tomēr oficiālajā VL tvitter kontā ,kad M.Krusts pajautāja, vai var ierasties visi biedri, viņam atbildēja, ka jā, visi biedri.
Tad,kad labu laiku(vismaz pusstundu pirms pasākuma) ierados NA biroja ēkā, pie biroja durvīm dežūrēja  Jānis Eglītis un Jānis Ratkevičs  un atvainodamies paziņoja, ka mani nelaidīs. Kad atsaucos uz twitter konta informāciju, Ratkevičs apgalvoja, ka   twitterī viss bijis tāpat kā viņa izsūtitajā e-pastā. Zvanīju Krustam, kurš pateica datumu, kad viņam atbildēts, ka ierasties var visi. Labi, tā varēja būt tāda  nesaprašanās vairāku apziņotāju starpā. Pēc tam gan sākās cirks. Ratkevičs manā klātbūtnē intensīvi meklē vajadzīgo tvītu,tad man blakus esošo viņa datoru pakampj nostāk,un no manis aizgriezies intensīvi darbojas ap  to. Vēl pēc pāris minūtēm es jau drīkstu ieskatīties viņa datorā, un redzu tiešām atbilstoši M.Krusta jautājumam par to ,ka ierašanās tikai aicinātajiem.  Tas man radīja smaidu un reizē dusmas par tādu krāpšanos, jo es tomēr ,kad diskutēju ar M.Krustu  par to, kas drīkst un kas ne ierasties, redzēju to VL tvītu oriģinālā un ne Ratkeviča datorā. Laikam jau   Jānītis domāja, ka es kā vecāks vīrs nesapratīšu to, ka  cilvēks ar konta pieejas tiesībām jebkurā brīdī savu paša tvītu var labot, ko, acīmredzot, jaunais Ratkevičs izdarīja „ glābdams  situāciju” un teroristu Bajinski neielaižot atbilstoši visiem paziņojumiem. Arī tikko, manā klātbūtnē pārveidotajiem. Jo Krusts teica, ka vēl tad, kad viņš man un abiem Jāņiem paziņoja tvīta datumu, VL teksts bija kā 7.decembī rakstīts. Tajā brīdī man visvairāk bija žēl acīmredzami nelaimīgā Jāņa Eglīša,kuram notiekošais laikam pie sirds gan negāja. Es gan uzreiz teicu, ka būs laba ievaddaļa kārtējam rakstam  mājas lapā. Tad pat  piedāvāju līdzi paņemtās parakstu veidlapas  par kopsapulces sasaukšanu  parakstīt  G.Sprūdam, J.Eglītim, J.Ratkevičam. Visi atteicās, bet Sprūds teica-man neparakstīs. Acīm redzot ,ja cits, pieņemamāks cilvēks to pašu piedāvātu, G.Sprūds varbūt parakstītu. Kaut visi trīs it kā esot par latu.
Tad nu skatījos blakus uz palodzes atspiedies, ka abi Jāņi pilda kontroles funkcijas, visiem prasot ,vai ir ielūgums. Ja kāds par to nezināja, kā dempatriots Druvis Kleins, tad tomēr visiem tādas agrāk vai vēlāk atradās, un visi atradās birojā, tikai es –ne. Kad jau  līdz pasākuma sākumam bija pāris minūtes, es izpelnījos īpašu godu.  No biroja iznākušie R.Dzintars un I.Parādnieks ieaicināja mani iekšā. Imants Parādnieks gan mani nobrīdināja, laI uzvedos kārtīgi. Tā ka līdz šim  nekad nepatīkamiem oratoriem ar krēslu vai puvušu tomātu nebiju metis, to man , ar nelielu neizpratni balsī, bija ļoti viegli apsolīt.  Es biju iekšā starp izredzētajiem!  Kaut par nākotni domājot, tādos īpaši svarīgos pasākumos vajadzētu padomāt par lielāku pasākuma norises vietu, lai ne tikai  dažs izredzēts un tiepīgs vislatvietis tiek sēdēt blakus citiem. Savukārt VL partijas biedriem iesaku šādus pasākumus, kas informē, apmeklēt. Lai lemtu vai atbalstītu ir jāzina. Arī , lai viedokli izskaidrotu.
Pasākumu vadīja E.Cilinskis. Labi, nedemonstrējot savu teikšanu, kaut, dodot vārdu jautātajiem, bija jāaptur personīgo viedokļu izplūdumi ekspertu virzienā, jāliek jautāt. Mums svarīgi bija uzzinat speciālistu, zinātāju vai ekspertu viedokļus, nevis  veca vīra apgalvojumu, ka viņš grib saņemt pensiju eiro papīrīšos u.t.t. Jāmācās izteikties skaidri, saprotami un īsi, lai norise raita. To sauc par diskusiju kultūru. Ja laiks jautājumu uzdošanai, tad tiešām jauzdod jautājums,  nevis jāstāsta savs viedoklis. Darot to īsi, saprotami. Klātesošajiem, adresātam.
  Pirmais runāja finansu ministrs A.Vilks. Sāka ar vārdiem: " Man nepietiks laika atspēkot."  Tiesa, uzstāšanās pierādīja, ka  problēmas viņam ne laika, bet saprašanas un, argumentācijas līmenī. Izteica apgalvojumus-" Ja neiet uz eiro, tad valsts nevar lielāku valsts budžetu."  "  Valsts kļūs neprognozējama, procentu likmes augs."  " ja neejam uz eiro zonu,-tad jāsauc plāns B".   Tiesa, nekas netika pamatots, argumentēts no nosauktajām vēlmēm vai lozungiem,  plāna B saturu pat neizklāstīja, jo tādu gaidīja no citiem. Kā vienmēr FM amatā- izdomā vienu un tad citiem ir jādomā, kā labot .Pats FM nesaprot. Teica: " Eiro zonā nevajadzētu būt lielu pavērsienu."  Atkal- vēlmes, cerības, bet ne  amatam atbilstoša analīze ar 2-3 rīcības scenārijiem dažādām situācijām.
"Pirms krīzes Latvijā bija gandrīz pozitīvs budžeta deficīts,bet mežonīgi ievestā nauda visu sagrāva."  Tiesa, bet atceramies, ka to izdarīja ārzemju bankas, vienā no kurām un lielākajā vaininiecē- Swedbank  tolaik strādāja pats A.Vilks. Pats sagrāva Latviju, piedalījās, bet tagad bez argumentiem grib, lai noticam, ka šodien Vilks kaut ko sācis saprast no finansu lietām?
" Par ieguvumiem  ekonomikā mums ir jārunā."  " Par pārkāpumiem jābūt sodiem." " Maksimāli izrauties no NVS" . Pēdējais pārsteidza-tas ir kāds atkal slepens Dombrovska-Vilka protokols un mēs esam tur iestājušies, ja jāizraujas?
Par runāšanu ES - " Absurds, ja mēs sistu dūri galdā, prasītu." Tātad mūsu intereses eiro zonā neaizstāvēs tāpat kā līdz šim.
" Nevajadzētu būt  zaudējumi vairāk kā 150 miljoni latu no  ieviešanas.": atkal  apgalvojums, vēlme, bez nekādas argumentācijas.  Pateica, ka pirmajos mēnešos cenas var necelties  daudz, bet gada laikā pēc ieviešanas  par 2-2,5%. Tirgotāju.. vēlme kompensēt izdevumus- to nevar pieļaut. Vilks gan risinājumus nepiedāvā.
2-3 gados ekonomika kompensēšot ieviešanas zaudējumus. " No Eiropas mēs vienmēr būsim ieguvēji.":  " Ja sāksim referendumu, eiro ieviest nevar." " Tā var palielināt  40-100 miljoni gadā izmaksas."  Visa runātā  laikā A.Vilks teica, ka " mums jāsaprot"," mēs sāksim saņemt bonusus" , to gan nekādi nepamatojot.
Vilks: " Mērķis vienmēr bijis piesaiste pie kādas valūtas." 
Jautājumu daļa- Jaut. Tirdzniecības bilance-aizņemšanās.Kas svarīgāks? 
Atb. Jāsaprot.Pirms pāris gadiem  viss bija.  Nav ne resursu,ne cilvēku,lai ražošanu palielinātu.
JAut. Par īpašumu atļaujām. 
Atb.(Nevis Vilks,kurš mēmi stāv, bet bankas Ruselis). Vilks truli stāv nesapratis jautājumu.
Jaut.Vai atdodot savu zeltu,vērtspapīrus ECB,Latvija ļoti neriskē?
Atb. Uz vietas paliks tik,lai jebkurā brīdī atjaunotu latu.
Jaut. Vai var garantēt,ka necelsies cenas?
Atb. Regulēt neko nevar. Tas ir godaprāts. Cenu monitorings-es gribētu ,lai visi sekotu līdzi.
Runātājs-Vilnis Zakreševskis.  Sagatavojis ilustrējošu prezentāciju,kura ar skatļiem un faktiem apliecināja, ka finansu Vilka vēlmes, lozungi nav pamatoti skaitļos. Eiro nav brīnumnūjina, bet iespēja sekmīgām, nesagrautām ekonomikām, bet ne vājām  valstīm. Eiro izdevīgs valstij ar pozitīvu tirdzniecības bilanci importā -eksportā.
To pierādīja ar tabulām, kur redzami kredītreitingi, valstu  aizņemšanās procenti. Nosacījums- eiro vai ne-eiro nestrādā, bet tikai tas, cik spēcīga ir valsts ekonomika ražošanā.  Kredītreitingi  eiro valstīm ir būtiski augstāki nekā neeiro valstīm. Arī aizņemšanās tirgos procenti atšķiras un tos nenosaka piederība eiro lietotājiem, bet  valsts ekonomikas ražotspēja eksporta produktus. Zakreševskis pastāstīja arī īsi par to zināmo valstu kredītreitingu  noteikšanas metodiku(pilnībā reitingu aģentūras to neatklājot). Tātad, pie vienādiem nosacījumiem  sava valūta aģentūru vērtējumos palīdz iegūt labāku  kredītreitingu. Interesanti,ka runātājs pievērsa uzmanību,ka konkrēti  Latvijai šīs aģentūras it kā iesaka ņemt eiro, kas ir pretēji to tipiskam vērtējumam, kad sava nauda un labi strādājoša bankas vadība tiek vērtēta augstāk. Latvijas cēlonis , Zakreševskaprāt ir tas, ka reitinga aģentūras netieši pasaka- jums,Latvijai, ir tik šaubīga bankas vadība, ka labāk lietot eiro. Lai gudrākas galvas Briselē lemj LB vadoņu vietā.
Pieminēja arī to, ka ekonomikas pieaugums var kompensēt kredītreitingu augšanu. Reizē ir tirgus, bet valstij jāreaģē uz bīstamām izmaiņām.Lektors pievērsās arī ārzemju investīciju tēmai.  Piederība eiro lietotājiem to neietekmē. Igaunijā eiro-gadā 10x samazinājās investīcijas atšķirībā no pirms eiro gada. Bija skaitļi. 
" Lats- ir iespēja, ja ir griba, prasme. Ja nevaram, tad labāk atdot vācietim, zviedram, lai vismaz pabaro un domā mūsu vietā.": Ieteica grāmatu "Sliktie samarieši" katram izlasīt. Piemin aizgājēja  kungu(aigājušo finansu ministru Vilku..)
Runāja Sergejs Ancupovs. Cilvēks,kurš klātesošajiem atvainojās par savulaik piedalīšanos nepārdomātajā iestāšanās ES procesā, kad  netika aizstāvētas Latvijas intereses. Runājot sauca daudzus skaitļus, pierādīja, ka ne kredītreitingi,ne budžeta deficīti nav rādītājs valstu sekmēm eiro saimē. Nozīme ir valsts varēšanai un resursiem , spējai ražot sev un citām valstīm.
Runāja A.Ruselis no Latvijas Bankas.  Tas pats, kurš, no vietas piesakoties,  centās atbildēt uz finansu VIlkam uzdoto jautājumu, kad Vilks blenza uz jautātāju kā teļš uz jauniem vārtiem. Šķiet tāds gudrinieks, ka tagad visi lata gribētāji aiz kauna palīdīs zem galda. Nekā!
Bet visu pec kārtas.  Apgalvoja, ka bezatbildība radīja Eiropas krīzi. Parādīja ,ka neorientejoas skaitļos un vienībās. Piesauc skaitļus no iepriekšējo runātāju prezentācijām, bet jauc mērvienības( (budžeta deficītu jauc aar IKP).  Saka: " Es negribētu dziļāk  analizēt." Acīmredzot,to,ko nemāk, publiski nedara. " Latvijas bankai monetārā politika ir bijusi."  " Eiropas projekts izveidots, lai tā nekarotu." Piemin leģionu, 43.divīziju.(manuprāt, bija korpuss?)Tātad pec Ruseļa vārdiem- ja neiestātos ES, mums uzbruktu ne Krievija, bet ļaunās  Vācija, Francija, Holande, Lietuva u.t.t. Smieklīgi, vai ne? " Nekad un nekur nekas nav brīvpusdienas." -šo nepaskaidroja. Ar ko un kā mēs maksāsim par eiro?   " Vācieši mums atdos savu suverenitāti."  " ECB katrai valstij viena balss."' (es gan piebildīšu ,ka balsos ņerga Rimševics) .
Kronis visam bija maza Ruseļa parādīta tabula ar kādām septiņām valūtām un apakšā katrai skaitlisks vērtējums. Ne to augstāko saņēmis lats,bet ne zemāko. Praktiski vienīgie skaitļi, ko Ruselis prezentēja. Publika pajautāja-kāpēc latam tik? Ruselis atbildēja-jūs ieliekiet savu skaitli-vērtējumu. Publikā uzvirmoja ķiķināšana. Vecis pakasījis pakausi, ielicis prātā ienākušus ciparus- tā top LB speciālista vērtējums. Tiesa, viņš uzreiz sevi un laikam savu uzstāšanos novērtēja- Ja es būtu students, saņemtu divi. Kad otrs -lata atbalstošs eksperts jautāja, bankas speciālistam  Ruselim, cik ir valstu kopējais parāds. Ruselis nezināja, godīgi pateica, ka minēs un nosauca- skaitļus 12-13-15 triljoni, bet izrādās, ka īstais cipars ir 53 triljoni. Tādi ir tie speciālisti, kas aģitē par valstu grupu,kuras parādu summu pat nezina.
Beigās gan Ruselis teica: " Bankrotē nevis tas, kuram ir lieli parādi, bet tie ,kas tos nespēj apsaimniekot". Kā arī- " Mēs ar jums to nepiedzīvosim"- par ES bankrotu. Un -" Savi rēķini ir jāmaksā."    
Runāja ekonomists J,Ošlejs. Saturiski un tematiski viņa teiktais bija unisonā ar Zakreševska teikto, tikai Ošlejs dabūja atbildēt uz to, kā kompensēt eiro kovertācijas izdevumus, paliekot pie lata. Ražošana. Starp citu, diskusijā tika pieminēts, ka eiro atbalstītaju konvertācijas izdevumu izzušana ir iluzora. Bankas vienmēr savu paņems. Tikai citās pozīcijās. Latvijā nav tik spēcīgu un dominējošu valsts komercbanku, lai valsts kā īpašnieks atļautu  nepaņemt, ierobežotu. Tātad mēs maksāsim tirgotājiem izdevumus cenu maiņai, kases aparātu pārprogrammēšanai, banku naudas maiņas izdevumus un vēl sadārdzinātos banku pakalpojumus to vietā, kurus bankas zaudē,  nekonvertējot latus uz eiro un otrādi. Kur ieguvumi?
Spekulācijas pret valūtu. Ir viegli sapostīt eiro zonā esošu valsti(Grieķija). Šobrid no ES valstīm bēg nauda.
Profesors I.Brīvers runāja pēdējais, īsi un emocionāli. Tajā brīdī iespaids bija tāds, ka tēvs audzina savus izlaidušos un nesaprātīgos bērnus. Par to ka eksistē Satversme, valsts,neatkarība u.t.t.
Ja Vienotība teica-eiro jāievieš par katru cenu, tātad arī par neatkarības cenu. Ir scenārijs. Latvija,kur laukus nevajag, izglītību latviešu valodā nevajag, bet angliski... Tātad valsts virzās uz to,ka būsim ES nomale,kur iegrūst nekvalitāti, to, ko citur nevajag.
Ja vajag latu, tātad vajag Latvijas neatkarību.
Pieraksts ar  neatšifrētu autorību.
Lats piesaistīts pie eiro. Tas ir iemesls, kāpēc eiro jaievieš.  Kas piesaistīja? Ungārija atsaistīja, forintu atsaistīja, pats eksperts tur bijis.nekas traks nav noticis.(Brīvers teica).
Droši vien tā notiks, ka atteiksies no lata.  Nauda ir simbols. Naudai ir vērtība, kamēr tai tic.
3 gadu LV finansējums zinātnei ir lata ieviešanas izmaksas.
Nobeigumā -jautājumi un atbildes, kad Ošlejs teica- NA jādibina attīstības banka pēc Vācijas parauga ,jādomā kā attīstīt rūpniecību.,Savukārt Zakreševskis aicināja atcerēties, kā Latvijā būt nabagam.
 
Viss, mani pieraksti beigušies. Lielākoties.. Tālāk-pārdomas par to vakaru.
Secinājumi.
Lata atbalstītaji  bija nopietni gatavojušies, bruņoti ar argumentiem, bet eiro gribētāji izskatījās ļoti  pavirši. Laikam jau tādēļ, ka otrie zināja-tas viss ir teātris, ne velti Ošlejs,kurš runāja pirmspēdējais, visu laiku vēroja sanākušos un nebija ne tik emocionāls, bet runāja kā ar cilvēkiem, kuri visu izlēmuši, bet pieklājības pēc tomēr uzklausa. Atgādinot ne velti Brīvers beigās ķērās ne pie skaitļiem, bet emocijām, atgādinot, ka Nacionālajai Apvienībai neklājas likvidēt savu valsti. Mazliet pārsteidza neadekvātā  Dempatriotu uzvedība visu laiku irgojoties, ķiķinot kā palīgskolas audzēkņi divas peles uz miltu maisa ieraudzījušiem. Bija SKAIDRS, KA VISI klātesošie ir sapratuši. Notika teātris, kurā ne Vilks, ne Ruselis necentās cienījami nospēlēt savas lomas .Viss bija zināms un saprotams.Tiesa, nebija jau eiro atbalstītājiem nekādu argumentu, lai neizskatītos pec klauniem bez domino tērpa. 
Vakar vakarā uzzināju, ka kopš  11.12.2012. neesmu vairs VL biedrs. Ir jau labi tas, ka man neviens neteiks- tu esi kopā ar nodevējiem, bet slikti , ka izrādījies- valsti grib vadīt tās nodevēju izlase, kurā man, paldies Dievam, vieta vairs neatradās. Tagad ir kā Bermontiādes laikā, kad bija skaidrs- Daugavas vienā malā mūsējie, bet otrā- ienaidnieks. Šodien atkal ir robežupe,kas šķir valsts labvēļus no ienaidniekiem. Upe saucas -LATS. Tiesa, to saglabājot sev, cīņa vēl nav galā, bet  ir cerības- nenomirt badā šeit vai svešā zemē prom no savējiem. Labi,ka šajā cīņā par savu dzīvi nav jāšauj, bet vienkārši nedrīkst būt vienaldzīgs. Jāpiedalās un jābūt pret neliešiem. Par sevi, saviem bērniem, vecākiem, valsti.
Ainārs Bajinskis.
 
Komentāri (21)  |  2012-12-13 09:25  |  Skatīts: 6525x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
raimis.* - 2012-12-13 13:03
Kas ir noticis ? Ja jūs zinātu patieso situāciju ,tad tagad tik glupi neizrunātos.Eiro ir jāievieš.Pēc tam sapratīsiet kāpēc.Patreiz tas pat varētu skaitīties valsts noslēpums.Jums pat nav skaidrs kādu draudu priekšā mēs atrodamies.

A.Bajinskis* - 2012-12-13 13:15
Mūsu drauds ir brūkoša eiropeiska PSRS līdziniece-ES, kura ļoti atgādina Brezņeva laiku impēriju. Neesat dzīvojis,gribiet pameģināt- -lidmasina, un uz priekšu! Mūsu drauds ir dumji Dombrovskis ,Vilks un Rimševics. Citus draudus nweredzu. Kirhensteins un Lācis uz Maskavu braucot arī tika roklaižu un čekistu slavēti.Pat puķes esot pasniegtas un tādi ka raimis tiem applaudēja.

Edgars* - 2012-12-13 13:25
Raimi, atomkarš ar Krieviju? Tad mums nelīdzēs ne eiro ne lats.

kazus* - 2012-12-13 16:34
Lielākais drauds esat Jūs visas partijas-Jūs est audzēji,kas visu sagrauj domājot tikai par savu kabatiņu,variņu,ietekmi un dzimtas nodrošinājumu,Tauta -tikai detalplānojums....:D

A.Bajinskis* - 2012-12-13 23:19
Nav godīgi saukt visus par vainīgiem. Konkrētie lēmēji par LV nodevību ir partiju valdes, deputāti. Viņi ir nosodāmi, lamājami, vēlāk tiesājami. Tādi noteikti nav tie VL rindās palikušie, kuri izmanto savu biedra statusu, lai nepieļautu eiro, sasaukta kopsapulce mainot partijas programmas punktu par eiro un tā liekot no partijas ievēlētiem deputātiem nākošajā Saeimas balsojumā balsot pret eiro ieviešanu. Ja tādus ziniet, aiciniet parakstīt VL kopsapulces sasaukšanu!

Sātans* - 2012-12-14 01:03
Tie kas grib eiro lai brauc uz eiro ,Latvijā tiem nav ko darīt

briselis* - 2012-12-14 08:37
Nav lielāka drauda latviešu tautas pastāvēšanai kā ES proponētais liberālisms, kurš nemanot ar savu lienošo patērētaju kultūtūru, pseidodemokrātiju, vecāks Nr.1 un vecāks Nr.2 utt.grauj tautu nacionālās vērtības. Euro ieviešana ir tikai kārtējais solis uz šo mērķi. Kādam likteni Latviju gatavo euro ieviesēji, to nevilšus "Sastrēgumstundā " izmuldējās Vjač.Dombrovskis.
Atliek tikai nožēlot NA, kuras deputātiem vakar saeimas debatēs neatradās citu argumentu kā vien ģeopolitiskie. NA saprašanā
ģeopolitiski Latvija kā nacionāla neatkarīga valsts ar savu valūtu nav vēlama. Pretējā gadījumā krievu lācis ar rubļu turzu klāt.Edgars * - 2012-12-16 10:01
Nebūtu nekādu pārmetumu,Tu ja VL sauktos Nacionālā Cionisma apvienība, tad viss skaidrs.
Pirmās brīvvalsts laikos visu sauca īstajos vārdos, kad
Cionistu bloks ieguva 0,955% balsu, bet
Apvienotie Cionisti-sociālisti 0,824%
Tas būtu arī adekvāts Nacionālo Cionistu apvienības sasniegums vēlēšanās. Es nevēlos lai manu nacionālo tautisko balsi pārstāv nacionālie cionisti, nudien ne.
Kreisajiem strādniekiem, starp citu bija 10% balsu.


A.Bajinskis* - 2012-12-16 12:26
Dažs runā par sociāldemokrātiju, ka kaut ko tādu vajadzēja nosaukumā- bet pēc 1940.gada, kad Bruno Kalniņš skraidīja padomju ģenerāļa formā, tam vārdam ir tāds traips...
Cilvēki veido nosaukumu,bet ne otrādi.
Par to ģeopolitiku-ja argumentu nav, bet valsti pārdot, nodot grib, tad iegansts jāmeklē. Jebkurš.

aradhana* - 2012-12-18 05:27
Sveiks, Ainār, jaunā statusā! Mana pārliecība ir - viss, kas notiek, notiek uz labu! Protams, īstiem vīriem reizēm gadās "izmest pūku", gadās aiziet katram savu ceļu ar asumiem - nesaprasties tieši tāpēc, ka savā dziļākajā būtībā šie cilvēki ir gaužām līdzīgi - aktīvi, principiāli, nepiekāpīgi, gatavi iet līdz galam. Es domāju, ka sliktais ar laiku aizmirsīsies, bet pārliecība, ka mums vajadzīga stipra, taisnīga un latviska Latvija, paliks gan vieniem, gan otriem.
Situācija vienmēr ir tāda, kāda viņa ir - arī šobrīd, pēc nacionālistiem gaužām sāpīgā mūsu deputātu faktiski piespiedu lēmuma atbalstīt eiro.
Skaidrot, kuram bija un kuram nebija taisnība, mēs vēl paspēsim, bet aktīvi rīkoties iespējami labākajā veidā varam tikai šeit un tagad. Manā skatījumā tas būtu:
1. Saglabāt mieru;
2.Apzināties, ka NA deputāti, balsojot par eiro likumu, ir saglabājuši vietu valdībā un noseguši vienu flangu - mazinājuši pieaugošas Krievijas ietekmes draudus. Viņi vieni nevarēja nosegt vienlaikus abus - izvairīties arī no Briseles liberāļu ietekmes palielinšānās, tātad otru flangu ir jānosedz mums - tautai! Aicināsim visos iespējamos veidos Latvijas cilvēkus būt aktīviem, vienotiem, paust savu pozīciju par lata saglabāšanu un vienlaikus turpināsim uzticēties saviem NAdeputātiem Saeimā, redzēsim to visu kā VIENOTU POROCESU, nevis kā divus atsevišķus. Koncentrēsimies katrs uz sevi un savu rīcību, nevis uz citu nacionālistu nopelšanu - jo pretējā gadījumā mēs šķeltu TAUTU, nevis tikai politiķus!
Galu galā - paies gadi, varbūt KP izveidosies par spēcīgu sociāldemokrātisku partiju, un beidzot parādīsies iespēja kopā ar NA izveidot antiliberālu konservatīvo un sociāldemokrātu koalīciju, kura būtu vienlaikus brīvaarī no Maskavas ietekmes! Lai mums visiem kopā izdodas!

A.Bainskis* - 2012-12-18 07:09
Zini, Andra, es uzskatu, ka nodevību ne ar kādiem skaistiem vārdiem un flangiem nosegt nevar. Saprotu, nav patīkami atrasties organizācijā,kas tautas daļas scīs ir kļuvusi par nodevējiem -valsts un savas tautas-kopā ar visu koalīciju.
Es pašlaik tiešām jūtos ļoti labi, un man mazliet žēl to,kas vēl ir Vl rindās,jo viņi būs atbildīgi par katru santīmu un latu,ko no valsts nesaņwms veselības aprūpē, izglītībā, veikalā dārgāko pitkumu dēļ.,jo jāievieš taču eiro.! Politika un organizācijas nav pašmēŗķis..Tikai līdzeklis kaut kā sasniegšanā.NA jeb VL sasniegusi-Latvijas valsts iznīcināšanas sākumu. Par to teikt paldies?
Ir godīgu cilvēku daudz, un tos nesauc dažu partiju funkcionāru vārdos. Lai veicas arī turpmāk Kirhenšteina un Lāča pēdās~
tikai pirmais no nosauktajiem vismaz kaut ko bija izdarījis mikrobioloģijas laukā,bet otrais- labus romānus rakstījis. NA līderu veikums šobrīd kā Alfonam Novikam-tikai iznīcinošs.

aradhana* - 2012-12-18 13:07
Zini, Ainār, mani mazāk par visu satrauc finansiālais aspekts - raizējos galvenokārt par to,ka līdz ar pievienošanos eiro zonai varētu pieaugt "mozaīkveidīgo" iespējamās "rūpes par cilvēktiesībām" un par to, ka JEBKURŠ -gan par gan pret - lēmums eventuāli varētu šķelt tautu - tikai plaisa iezīmētos mazliet citā politiskā spektra daļā. Un, tā kā šajās jomā tautas = mūsu katra apziņas līmenis nosaka VISMAZ tik pat daudz, kā politiķu lēmumi, tad uz to arī pirmām kārtām fokusēju savu uzmanību.

A.Bajinskis* - 2012-12-18 15:42
Tieši tas ir pamanīts-gatavība uz skaļu matu skaldīšanu,bet lupatīgums tautai svarīgās un būtiskās lietās. Ja neinteresē,ko cilvēki ēdīs, ģērbs,nopelnīs,ja neinteresē šīs valsts pastāvēšana kopā ar iedzīvotājiem, tad lai tie mozaīkveidīgie dzīvo mierīgi, jo kopā ar eiro viņi komandēs visu.

aradhana* - 2012-12-18 16:47
Es nesaku, ka neinteresē - vienkārši uzskatu, ka eiro ieviešana/neieviešana to ietekmēs relatīvi daudz mazāk, nekā manis iepriekšējā komentārā minētās lietas.

A.Bajinskis* - 2012-12-18 23:34
Ir skaidrs, ka politikā neviens vairs nerunās ar NA ,jo vienkāršāk pajautāt viņu saimniekiem jenotiem.Nevienu taču neinteresē no radio skaļruņa dzirdamās balss tonis, bet tas, kas un ko ir tai balsij uzrakstījis tekstu priekšā.

bumbuļevičs* - 2012-12-19 08:25
Pašreiz to LV monopolizējuši tā sauktie nacionāli konservatīvie NA. Neesmu lasījis nevienu viņu dokumentu kur šie būtu sevi oficiāli nodēvējuši par nacionālistiem. Varbūt pietiks izlikties un pateikt tautai, kas NA patiesībā ir, ko pārstāv?


Edgars* - 2012-12-23 13:17
NA ir masoni, iesaku, NA biedriem kuri šo lasa uzdot šo jautājumu katram no NA spices vīriem. Nākamais solis būs federalizācija. Tā kripatu pa kripatai tiks atņemtas pēdējās valstiskuma paliekas.

latvis, skats no malas* - 2012-12-26 02:35
Izlasīju Aināra B. eiro-sapulces aprakstu, paldies! Neesmu NA-ā, bet dažreiz sadarbojos Saeima komisijās. Ļoti piekrītu Andras komentam(aradhana* - 2012-12-18 05:27). VĀRDOS būt gudram, drosmīgam un patriotiskam arvien ir visvieglākais. Grūtības sākas, tādu pārliecību realizējot apstākļos, kad vairākumam ir pretēji uzskati. Un tur VL ar Imantu un Raivi vadībā ir izdevies izdarīt ļoti daudz. Jau tas vien ir milzīga uzvara, ka kopš pirmās Saeimā ievēlēšanas dienas beidzot politiskas elites līmenī sākās atklātas diskusijas par "nacionālām vērtībām". Un ģimenes vērtību lietās Imants šovasar apakškomisijā talantīgi izcīnija grūtu, bet nozīmīgu cīņu, kura vēl turpinās.
Ainār, pelt citus, kur nu vēl saukt par "nodevējiem", varētu TIKAI tas, kurš pats ir spējis būt pārāks un taisnāks! Vismaz man nav nekas zināms par Jums, kas kaut tuvu līdzinātos Imanta Parādnieka devumam. Jūsu jaundibinātā KP, pagaidām ir greiza un bezcerīga, jau tādēļ vien, ka izlēmāt brāļoties ar Gardiešiem - destruktīviem radikāļiem, kuriem ar parlamentāru darbu nevar būt nekā kopīga. Ir skaidrs, ka NA pagaidām būs VIENĪGĀ parlamentārā partija Saeimā, un to iznīcinoši gānīt, droši vien arī ir nodevība, un tas neprasa īpašu gudrību. Mēģināt tai palīdzēt kļūt labākai, gudrākai un stiprākai - jā, tur vajag lielu gudrību. Un Jums šeit tās pietrūkst.
Un lai nesteidzamies, Ls/eiro stāstā vēl viss nav pateikts.

A.Bajinskis* - 2012-12-26 03:21
Protams, tiem, kas cerēja uz VL, tagad ir smagi,bet ārkārtas vēlēšanas un norises tās laika jau rādīja- nav uz labu.
Par panākto Saeimā. Kaut kādi apgrauzti kauli jenotiem jau bija jāpamet saviem sētas krančiem ar tautiskajam saitītēm. Par Parādnieku taisnība ir tas, ka savu zināšanu ietvaros kaut ko risina vismaz sev zināmās jomās.Sataisīto bērnu nodrošināšanā ar valsts pabalstiem. Vismaz to. Tomēr šī eirodiskusija parādīja traģisko-ilgstoši politikā bijušie nav tie intelektuāli attīstītākie tautas pārstāvji.Elementāras saprašanas problēmas. Par to, ka eiro stāstā viss nav pateikts- iespējams, bet nav vajadzīgas Latvijā partijas, kurām nav vajadzīga Latvijas valsts. Nav vajadzīgi pseidonacionaļi no NA, kuriem jāstāsta, ka sava valsts ir vērtība.
Nevajag censties attaisnot nodevību. To sāka darīt ar K.Ulmaņa glorificēšanu. Vai tāpēc jāveido 17.jūnija notikumu atkārtojums Rietumu virzienā? Lai parādītu, ka nodot savu valsti-tautiskam politiķim tipiski un normāli? Tauta ka vienmer par visu samaksās?

latvis* - 2012-12-26 05:15
Ainār, bet kādi izcili panākumi tieši Jums dod morālas tiesības uz citiem raudzīties no augšas un karināt birkas? Kādi vēl sasniegumi Jums ir bez šīs prasmes?
Kādēļ Jūsu vērtējumi atgādina Grantiņa "pagraba tribunāla" tekstus?

Ainārs Bajinskis - 2012-12-26 06:02
Arī pie maniem panākumiem var pieskaitīti to, ka tāda Latvijas valsts atjaunota, ir Saeima,kura gan acīmredzami nevērtīgiem cilvēkiem pilna. Jo ne tagad " latvja" aizstāvāmie bija neatkarības atjaunošanas laikā piketos,mītiņos,bet pilnīgi citi cilvēki,kuri pie Ministru padomes lepni rādīja savus cīniņos par padomju miliciju zaudētos zobus,parādot uz majoru,kuram gan visa mute bija kļuvusi tukša. Jā, tie sabiedrības lielai daļai tolaik šķita dīvainīši. Vai tad pret to aru kaut ko var? Varēja un var šodien,jo pa divdesmit gadiem daudzi zaudēti, daudzi vīlušies,bet ir, kam nav vienalga..Tie ir arī mani vairāk ka 25 gadi dzīves,kurus Dzintars un Co tagad grib norakstīt, uzspļaut.Jo viņiem nevajag. Redz, Krievija blakus. Mēs PSRS iekšā dzīvojot nebaidījāmies,bet tagad- viņi Saeimā-nobijušies. Viņi gan neatceras, kā mēs gaidījām,cerējām, ka lielus ideālus-tikai ar tīrām rokām. Tad nu tagad pamēģināsim tos netīreļus padzīt prom.


Atpakaļ